Alkohol

Konzumace alkoholu se považuje za významný rizikový faktor pro vznik mnoha onemocnění. Alkohol na celém světě přispívá ročně přibližně k 3 miliónům úmrtí. V České republice vyzkouší alkohol velké množství nezletilých. Alkohol z alkoholických nápojů se rychle vstřebává v žaludku a tenkém střevě do krve a odtud se krví dostává do dalších orgánů, jako například do mozku a jater. Alkohol je tlumivá látka působící na nervovou soustavu. Ve větším množství může způsobit zvracení, průjem, bolesti hlavy, poruchy vnímání a koncentrace, sníženou schopnost koordinace, tlumí nervové centrum řídící dýchání. Tyto aspekty mají vliv na zvýšený výskyt úrazů. Působením alkoholu může také dojít k bezvědomí a ke smrti. Alkohol dlouhodobě negativně působí na zdraví člověka a navíc v kombinaci s kouřením se riziko vzniku některých onemocnění zvyšuje.