Chronické neinfekční choroby

Chronické neinfekční choroby (dříve označované jako civilizační nemoci) zahrnují skupinu onemocnění, jejichž vznik a rozšíření ovlivňuje nesprávný životní styl člověka. Tato onemocnění nejvíce postihují vyspělé země. Jsou tedy problémem moderní civilizace.

Na vznik chronických neinfekčních chorob mají vliv rizikové faktory. Jedná se především o vnější rizikové faktory - prvky životního stylu.

Prevencí chronických neinfekčních chorob se především rozumí omezení, až odstranění rizikových faktorů, a jedná se tedy o nekuřáctví, abstinenci nebo omezení konzumace alkoholu, vhodnou stravu (konzumaci ovoce a zeleniny, luštěnin, celozrnných výrobků, bílého masa, stravu upravenou pomocí vaření a dušení, pravidelné, přiměřené stravování), dostatečnou pohybovou aktivitu a odpočinek.

Mezi chronické neinfekční choroby se řadí několik onemocnění: kardiovaskulární nemoci, nádorová onemocnění, obezita, diabetes 2. typu, alergie, osteoporóza, zubní kaz.