Evropský kodex proti rakovině

Evropský kodex proti rakovině podává doporučení podporující prevenci nádorových onemocnění, kterými by se měla řídit celá populace. Dodržování těchto preventivních zásad vede k snížení výskytu onkologických onemocnění a úmrtnosti. V evropském kodexu je zahrnuta primární i sekundární prevence. Poprvé byl vydán v roce 1987 a v roce 2014 byla zveřejněna nejnovější verze.