Kardiovaskulární onemocnění

Kardiovaskulární onemocnění se řadí mezi nejrozšířenější chronické neinfekční choroby a jedná se o nejčastější onemocnění z hlediska příčiny úmrtí. Mezi rizikové faktory kardiovaskulárních onemocnění patří kouření, konzumace alkoholu, nevhodná strava, nedostatečná pohybová aktivita, stres, obezita, dědičnost, věk, pohlaví. Kardiovaskulární onemocnění tvoří: ateroskleróza, vysoký krevní tlak (hypertenze), ischemická choroba srdeční, infarkt myokardu a cévní mozková příhoda. Nejdůležitějším preventivním opatřením je správná životospráva, čímž se rozumí vhodná strava (střídmá, pestrá, pravidelná strava, konzumace přiměřeného množství tuků, omezování příjmu soli a cukrů), nekuřáctví, abstinence, zvýšení pohybové aktivity, zvládání stresu.

K tématu prevence kardiovaskulárních chorob se vztahují projekty "Stárněme úspěšně" www.starneme-uspesne.cz a projekt "HOBIT", zaměřený především na prevenci cévních mozkových příhod. Více na www.projekthobit.cz.