Kde hledat informace o onkologických onemocněních?

Liga proti rakovině

Organizace Liga proti rakovině si klade za cíl především snížit počet onkologických onemocnění a úmrtnost na toto onemocnění. Snaží se informovat veřejnost o onkologické prevenci, zlepšit kvalitu života pacientů s onkologickým onemocněním a podporovat onkologický výzkum a kvalitní výuku.

Masarykův onkologický ústav

Masarykův onkologický ústav v Brně je specializované centrum, které zajišťuje onkologickou péči zahrnující především prevenci, diagnostiku a léčbu nádorových onemocnění. Ústav se také zaměřuje na osvětovou činnost pro širokou veřejnost a na svých internetových stránkách podává odborné informace o onkologických onemocněních a prevenci.

Projekty: STK pro chlapy, Střevo Tour, Ruce na prsa, Máš koule? aj.