Kouření

Udává se, že v České republice kouří přibližně 2 500 000 lidí, přičemž číslo zahrnuje i nezletilé. Kuřák si může jednou cigaretou zkrátit život o 5 minut, celoživotní kuřáci si mohou průměrně zkrátit život o 15–18 let. Prevalence kuřáctví se v posledních letech pohybuje mezi 28–32 %. Z hlediska věku je nejvyšší prevalence u věkové kategorie 15–24 let. V tabákovém kouři je obsaženo přibližně 4 000 chemických látek. Mnoho z nich jsou látky jedovaté, karcinogenní (rakovinotvorné) a mutagenní (způsobují mutace genů). Nejvýznamnější ze všech látek je nikotin, dehet a oxid uhelnatý. Tabákový kouř má velmi škodlivé účinky na zdraví. Kouření je přímo spojeno se vznikem mnoha onemocnění a přispívá k rozvoji několika dalších. Riziko vzniku onemocnění u kuřáků se zvyšuje s působením dalších forem nezdravého způsobu života (např. alkohol, nesprávná strava, nízká pohybová aktivita).