Onkologická onemocnění

Pod pojmem onkologická neboli nádorová onemocnění můžeme tedy chápat skupinu chorob, jejichž společným rysem je právě nekontrolovatelné dělení a růst buněk, které se postupně šíří do okolí. Nádorové onemocnění se také definuje jako útvar tvořený tkání, jejíž růst se vymkl kontrole a roste nezávisle na organismu.

Lékařský obor zabývající se problematikou onkologických onemocnění je odvozen z řeckého slova onkos (krab) označující nádor a nazývá se onkologie.

V České republice je podle statistických údajů každému třetímu obyvateli diagnostikováno nádorové onemocnění a každý čtvrtý člověk na něj zemře. Ve srovnání s Evropou se Česká republika nachází na předních místech v počtu onkologických onemocnění. Počet nově zaznamenaných případů dlouhodobě roste, ale naopak úmrtnost mírně klesá. Nádorová onemocnění jsou po kardiovaskulárních chorobách nejčastější příčinou úmrtí.