Onkologické onemocnění děložního čípku

I přesto, že v posledních letech počet nových případů i úmrtnost klesá, každý rok je vždy diagnostikováno přes 800 nových případů nádorového onemocnění děložního čípku a přibližně 400 žen na toto onemocnění zemře. Podle statistik nejčastěji cervikální karcinom postihuje ženy ve věkové kategorii od 25 do 44 let.

Hlavním faktorem vzniku nádorového onemocnění děložního čípku jsou některé typy lidského papilomaviru– tzv. HPV infekce (zkratka z anglického Human Papilloma Virus). Jedná se o viry, které napadají buňky pokožky a sliznic lidského těla. V rámci primární prevence rakoviny děložního čípku platí všeobecná pravidla ke snížení rizika vzniku zhoubného nádoru, ale nejzásadnější je dodržovat důležitá preventivní opatření: pravidelné gynekologické prohlídky, oddálení prvního pohlavního styku, partnerská stálost, chráněný pohlavní styk za použití kondomu, očkování proti HPV.

Screening karcinomu děložního čípku je realizovaný již od roku 2008 a řadí se mezi sekundární prevenci tohoto onemocnění. Jedná se o velmi efektivní metodu záchytu přednádorového stadia nebo časného stadia rakoviny děložního čípku. Tento screening by měla každá žena podstupovat pravidelně každý rok.

Dívky by ale měly navštěvovat gynekologického lékaře ještě před zahájením pohlavního styku. Poprvé by se měly dostavit na gynekologickou prohlídku v 15. letech.