Onkologické onemocnění kůže

Rakovina kůže je nejčastějším nádorovým onemocněním a v posledních letech nově diagnostikované případy stále přibývají. Nemelanomový typ nádoru je každý rok diagnostikován u více než 25 000 jedinců a přibližně 150 případů na tento typ nádoru zemře. Výskyt melanomů je mnohem nižší, ale vzhledem k jeho častému vytváření metastáz jsou čísla výskytu vysoká. Každý rok je zaznamenáno přes 2 500 nových případů melanomu a přes 300 pacientů umírá. Nádorové onemocnění kůže se může objevit v každém věku, ale jeho výskyt roste s věkem, nejčastěji se objevuje u věkové kategorie od 50 do 80 let. Je prokázáno, že ultrafialové (UV) záření, jehož zdrojem je sluneční záření, zvyšuje riziko vzniku rakoviny kůže. Za rizikové se považuje nadměrné slunění, opakované spálení, nadměrné slunění v dětském věku. Nejdůležitějším preventivním opatřením je omezit vliv slunečního záření. Při pohybu na slunci je nutné používat ochranné prostředky, především tedy krémy s vysokým ochranným faktorem, pokrývku hlavy a sluneční brýle. Doporučuje se děti do 1 roku vůbec nevystavovat slunci, protože dětská kůže je mnohem citlivější a ke spálení dojde mnohem rychleji než u dospělého člověka. Dále se nedoporučuje navštěvovat solária. Dalším způsobem prevence je sledování jakýchkoliv změn a podezřelých znamének na kůži.