Onkologické onemocnění plic

Rakovina průdušnice, průdušek a plic jsou nádory velmi časté a závažné. V České republice se jedná o čtvrté nejčastější nádorové onemocnění a v počtu úmrtí zaujímá první místo. Každý rok je nově diagnostikováno přibližně 6 500 případů a přes 5 000 pacientů na tyto zhoubné nádory zemře. Výskyt onemocnění u mužů je přibližně dvakrát vyšší než u žen a nejčastěji se vyskytuje ve věkové kategorii od 55 do 80 let, ale může postihnout mladší i starší jedince.

Kouření je prokazatelně rizikovým faktorem pro vznik rakoviny plic. Mimo plic také ohrožuje jiné orgány (ústa, hltan, jícen, hrtan, slinivku břišní, močové orgány). Dalším rizikovým faktorem je špatné životní prostředí.

Nejdůležitějším preventivním opatřením rakoviny plic je nekuřáctví, tzn. vůbec s kouřením nezačít nebo přestat kouřit. V případě, že jedinec přestane kouřit, výrazně klesá riziko vzniku zhoubného nádoru. Během několika let po zanechání kouření se riziko může snížit až o 50 %. V rámci primární prevence je také důležité se vyhýbat pasivnímu kouření.