Onkologické onemocnění prsu

Rakovina prsu je u žen nejčastějším nádorovým onemocněním a také nejčastější příčinou úmrtí žen ve věku 20–54 let. Každý rok je v České republice zaznamenáno více než 7 000 nových diagnóz a přes 1 500 pacientek na následky nádorového onemocnění prsu zemře.

Rakovina prsu je nejčastějším nádorovým onemocněním u žen, a proto je velmi důležité znát, jakým způsobem je možné jí předcházet.

Úkolem primární prevence je odstranit ovlivnitelné rizikové faktory. I u rakoviny prsu platí obecné zásady onkologické prevence týkající se zejména zdravého životního stylu − zdravé stravování, zvýšení pohybové aktivity, nekuřáctví, omezení konzumace alkoholu atd.

V rámci screeningu rakoviny prsu se používá mamografické vyšetření. Mamografický screening (jiným slovem mamografie) byl v České republice zahájen v roce 2002. Jedná se o pravidelné vyšetření mléčné žlázy u žen bez příznaků a jeho cílem je zachytit zhoubný nádor prsu již ve velmi časném stadiu.

Každá žena nad 45 let má nárok jedenkrát za dva roky na hrazené preventivní mamografické vyšetření. U mladších žen (do 40 let) je vhodnější provádět ultrazvukové vyšetření.

Samovyšetření prsu je jednoduchou metodou záchytu nádorového onemocnění v časném stádiu, která spočívá jen v prohmatávání prsu.