Onkologické onemocnění tlustého střeva a konečníku

Rakovina tlustého střeva a konečníku je po vyloučení kožních nádorů druhým nejčastějším nádorovým onemocněním po karcinomu prsu u žen a karcinomu prostaty u mužů. Nejvíce případů je hlášených u osob nad 60 let, ale výskyt se zvyšuje již od 50. roku. Ve srovnání s ostatními zeměmi se Česká republika drží ve výskytu kolorektálního karcinomu na předních místech, konkrétně zaujímá 5. pořadí. Každý rok je diagnostikováno přibližně 8 000 nových případů a 4 000 pacientů na toto onemocnění umírá.

Pro primární prevenci rakoviny tlustého střeva a konečníku platí obecné zásady předcházení vzniku nádorových onemocnění a je nutné snížit až odstranit ovlivnitelná rizika kolorektálního karcinomu. Jedná se především o omezení příjmu energeticky bohaté stravy, omezení úpravy potravin při vysokých teplotách, dostatečný příjem vlákniny, ovoce a zeleniny, zvýšení pohybové aktivity, snížení konzumace alkoholu a nekuřáctví.

V rámci sekundární prevence je v České republice již od roku 2009 realizován kolorektální screening, který je zaměřen na zdravé jedince starší 50 let. Kolorektální screening spočívá v testech okultního (skrytého) krvácení do stolice (TOKS) nebo screeningové kolonoskopii.