Onkologické onemocnění varlat

Rakovina varlat patří mezi vzácnější nádorové onemocnění. V roce 2015 bylo zaznamenáno přes 500 nově diagnostikovaných případů. Avšak v rámci věkové kategorie 15–35 let se jedná o jedno z nejčastějších onkologických onemocnění. V současné době incidence rakoviny varlat v České republice stále stoupá. Za rizikový faktor pro vznik onkologického onemocnění varlat se považuje zejména nesestouplé varle, tzv. kryptorchismus, což je stav, kdy je varle zadrženo v tříselném kanálu nebo dutině břišní.

V rámci prevence se doporučuje stejně jako u ostatních nádorových onemocnění dodržovat všeobecné zásady onkologické prevence, tedy správné stravování, nekuřáctví, omezení konzumace alkoholu a zvýšení pohybové aktivity. Dále se za prevenci považuje včasná úprava nesestouplého varlete. Sekundární prevencí se rozumí vyšetření varlat lékařem při pravidelných preventivních prohlídkách a pravidelné samovyšetření. Samovyšetření varlat je jednoduchou metodou záchytu onemocnění v časném a vyléčitelném stadiu, která spočívá jen v prohmatávání varlat. Samovyšetření by měl zvládnout každý muž a doporučuje se jej provádět již od mladistvého věku.