Pohybová aktivita

Pohyb je nepostradatelný pro správný vývoj a funkci orgánů. Aktivní pohyb je nezbytný předpoklad pro zachování a upevňování zdraví. Tělesná nečinnost nebo sedavý způsob života jsou spojeny s množstvím zdravotních poruch včetně kardiovaskulárních nemocí, zvýšeným krevním tlakem, inzulínovou resistencí, osteoporózou aj. V prevenci nemocí je rozhodující tzv. zdravotně orientovaná zdatnost. Z hlediska podpory zdraví a prevence chronických neinfekčních onemocnění je velmi důležité, aby aktivní pohyb byl součástí životního stylu každého člověka.