Prevence onkologických onemocnění

Prevence onkologických onemocnění je velmi důležitá. Většině z nich je možné předejít změnou životního stylu. Prevence naskýtá možnost včasného zachycení, čímž se zvyšuje pravděpodobnost úplného vyléčení.

Obecně se prevence zaměřuje nejen na nádorová onemocnění, ale i na další nemoci, a snaží se jim předcházet. Konkrétně je cílem onkologické prevence snížit riziko vzniku nádorových onemocnění.

Primární prevence je zaměřena na zdravou populaci a jejím cílem je zabránit vzniku rakoviny. Díky ní by měl klesat výskyt nově diagnostikovaných případů onemocnění. Zaměřuje se na snížení až odstranění rizikových faktorů a spočívá zejména ve zlepšení životního stylu.

Sekundární prevence je zaměřena na zjištění nádorového onemocnění v počátečním vyléčitelném stadiu a snaží se tak zamezit rozvoji vzniklého onemocnění. Sekundární prevence pomáhá ke snížení úmrtnosti. Její významnou součástí jsou preventivní prohlídky, screeningové programy, samovyšetření prsu a varlat.

Terciární prevence je zaměřena na sledování skupiny populace, která již prodělala onkologické onemocnění, protože i u jedinců po úspěšné léčbě může dojít ke komplikacím a opětovném objevení se původního nádoru, nebo dokonce ke vzniku pozdních metastáz.