Stres

Stres je možné chápat jako reakci na nadměrnou zátěž, která vzniká v důsledku přehnaně vysokých nároků. Stres je většinou spojován s událostmi, které lidé vnímají jako ohrožení své tělesné nebo duševní pohody. Stres je součástí života téměř každého člověka. Zejména chronický stres však může vést ke vzniku mnoha onemocnění, je tedy také rizikovým faktorem chronických neinfekčních chorob. Akutní stres představuje zdravotní riziko, zejména, pokud je nadlimitní, eventuálně se opakuje rychle za sebou. Projevuje se například zvýšením krevního tlaku a srdeční frekvence, pocením, zrychleným dýcháním, pocity napětí aj. Bylo prokázáno, že zvyšuje riziko vzniku především kardiovaskulárních a nádorových onemocnění.