Výživa

Výživa se považuje za významný rizikový i ochranný (protektivní) faktor mnoha onemocnění a měla by respektovat aktuální vědecké poznatky. Rizikovými faktory z hlediska výživy jsou především strava vedoucí ke vzniku nadváhy a obezity, převaha nasycených a transmastných kyselin, velké množství soli v potravě. Cílem je tedy vyloučit stravu, která se negativně podílí na vzniku onemocnění, a zvýšit příjem potravy s protektivními účinky. Výživa je tedy podstatnou složkou prevence chronických neinfekčních chorob.

Z hlediska správné výživy je důležité klást důraz na dobře sestavený jídelníček, k čemuž nám pomáhá potravinová pyramida.