Rozhodni se pro zdraví

Cesta ke zdraví - metodika

Chronické neinfekční choroby („civilizační nemoci“) zahrnují skupinu onemocnění, jejichž vznik a rozšíření ovlivňuje nesprávný životní styl člověka. Onemocnění, jako infarkt, cévní mozkové příhody nebo nádorová onemocnění, nejvíce postihují moderní civilizace a jsou na prvních místech v příčinách úmrtí ve vyspělých zemích, tedy i v České republice.

Prevence těchto nemocí spadá již do dětského věku a metodické materiály „My se raka nebojíme aneb prevencí ke zdraví“ a „Rozhodni se aneb životním stylem ke zdraví“ si kladou za cíl přispět k prevenci těchto závažných, ale prevencí dobře ovlivnitelných chorob. Doufáme, že pro vás budou prvním krokem nebo inspirací k výuce prevence chronických neinfekčních chorob!

Metodické materiály vznikly díky finančnímu daru neziskové organizace Liga proti rakovině Praha.